Kotobukiya Reveals Bob Kane Batman Statue for SDCC

by Dustin Fritschel